- De nye NH90 helikoptrene er fortsatt under innfasing. Det erfares stadig forsinkelser, og det har heller ikke i 2017 vært mulig å etablere en operativ helikopterkapasitet på Kystvaktens fartøy, skriver Sjef Kystvakt, Flaggkommandør Ottar Haugen.

- Kystvakten er gjort kjent med at antall flytimer med NH90 ikke vil være tilfredsstillende i forhold til det Kystvakten legger til grunn for en forsvarlig helikopterdekning i Barentshavet, både med tanke på å ivareta en bærekraftig forvaltning av Norske marine ressurser og Kystvaktens bidrag i den statlige beredskapen i Kystvaktens ansvarsområde. Dette er en sterk bekymring, skriver Haugen.