På Andenes er det kjøpt samfengt torsk for 20 kroner kiloet for å skaffe nok råstoff.

Høye priser

Årsaken er at skreien har går så det suser. Eksportprisen ligger på 50-60 kroner kiloet.

- Det er selvsagt fordelen med at det er så lite fisk å få. Ferskprisen holder seg jamnt høy, i motsetning til hva vi så i fjor, sier daglig leder Leif Kvivesen på Andenes Fiskemottak.

Det meste fra fiskemottaket går ut fersk. Selv om mottaket er eid av en stor portugisisk saltfiskprodusent, har ikke Kvivesen noen restriksjoner på ferskfiskeksporten.

Korvarig glede

Det drar fiskerne nytte av, selv om gleden kan bli kortvarig. Allerede mandag var prisen gått ned til 17 kroner.