Norges Råfisklag melder at de nye minsteprisene er fastsatt av Norges Råfisklag i samsvar med tilrådningen fra meklingsnemnda. De nye og endrede minstepriser gjeldende fra og med onsdag 17. desember 2014 og inntil videre er som følger:

Torsk over 6,0 kg kr 16,00 (+ kr 1,25)

Torsk 2,5-6,0 kg kr 13,50 (+ kr 1,25)

Torsk 1,0-2,5 kg kr 11,75 (+ kr 0,75)

Torsk under 1,0 kg kr 10,00 (+ kr 0,25)

Sei over 2,3 kg kr 10,00 (+ kr 0,25)

Rødspette minst 650 g kr 5,50 (tidligere fri prisdannelse)

Rogn av torsk til konsum kr 5,00 (- kr 1,00 )