Forbundet etterlyser mer forskning på langtidsvirkningene av de enorme utslippene fra petroleumsindustrien, går det fram av en uttalelse om forvaltningsplanen for Nordsjøen og Skagerrak. Dette melder de på sine nettsider.

Miljøsituasjonen avgjørende

Fiskebåt skriver at miljøsituasjonen i Nordsjøen og Skagerrak helt avgjørende for at markedet skal ha tillitt til at det mottar sunn og frisk sjømat fra Norge. Å hente sin mat fra havet kan skrives helt tilbake til den gang mennesket slo seg ned i Norge, og sjømatnæringen er i dag en av landets viktigste næringer. Det er derfor grunnleggende viktig at dette forstås og hensyn tas, slik at sjømatnæringen kan videreutvikles.

For lite kunnskap

I denne sammenheng er det naturlig å peke på at de fleste erkjenner det faktum at vi mangler god nok kunnskap om langtidsvirkningene på miljøet og fiskebestandene fra den menneskelige aktiviteten i Nordsjøen og Skagerrak. Fiskebåt tenker her spesielt på langtidsvirkningene fra det enorme utslippet fra petroleumsindustrien av f. eks. produksjonsvann. Dette utslippet er ikke blitt mindre med årene, men har økt betraktelig i takt med den økte aktiviteten. Fiskebåt finner dette svært urovekkende, og mener derfor at det bør satses på forskning som eventuelt kan avklare disse bekymringene. Fiskebåt mener før-var prinsippet ikke vektlegges i stor nok grad, heter det blant annet i høringsuttalelsen.