- Som følge av fortsatte utfordringer i eksportmarkedet videreføres de reduserte minsteprisene for kveite, jfr rundskriv nr 24/2014, for omsetning fram til og med 23. november 2014, heter det i ei melding fra laget. Men man forutsetter at fra mandag om ei uke er prisen tilbake i normalt leie. Det er flere uker siden minsteprisen på kveite ble suspendert på grunn av markedsproblemene.

- Med mindre annet kunngjøres innen utløpet av perioden, gjeninnføres minsteprisene som framgår av rundskriv nr 21/2014 for kvanta som omsettes fra og med 24. november 2014, skriver laget.