– Vi var noe heit i toppen og for snare med å konkludere, sier Roger Pedersen.

I forrige måned gikk samfunnskontakt Roger Pedersen i Grieg Seafood sterkt ut etter funn av glass i en oppdrettsmerde i det omstridte anlegget i Vedbotn i Nordkapp kommune.

– Vi er skremt over utviklingen saken tar. Vi har en fullt lovlig etablering i Vedbotn i tråd med kommuneplanen til Nordkapp og alle tillatelser er på plass. Vi er sjokkert over å se at det går fra å være protestaksjoner og folk som ikke setter pris på at vi etablerer oss til at man nå er i ferd med å begå kriminelle handlinger, sa Pedersen da.

Men nå har selskapet funnet årsaken til glassfunnet, og beklager saken.

– Etter at saken ble kjent i media i begynnelsen av oktober, ble Grieg Seafood kontaktet av brønnbåtrederiet Intership som transporter fisk for selskapet. Intership kunne da fortelle at de ved to anledninger har fått knust lyspærer i lasterommet i forbindelse med transport av smolt til Vedbotn. At det ble funnet glass i to forskjellige merder stemmer godt overens med datoene for båttransporten, skriver Grieg Seafood i en pressemelding.

– Funnene av glass i merdene ble anmeldt, da man hadde grunn til å tro at dette var gjort med overlegg. Fra Grieg Seafood har vi tidligere beklaget at vi var snare med å slå fast at dette var gjort med forsett, uten at det var tilstrekkelig bevist. Når vi i ettertid mener å ha funnet årsaken, tar vi selvkritikk på at vi «var noe heit i toppen» og var litt for snar med å konkludere, sier samfunnskontakt Roger Pedersen i pressemeldingen.