Fiskeridirektøren har besluttet å stoppe fisket etter leppefisk for fartøy som deltar i åpen gruppe, fritidsfiske og under ungdomsfiskeordningen på kyststrekningen fra Varnes fyr på Lista til 62°N (Vestlandet).

Fisket stoppes med virkning fra 30. august kl 20.00. Innen 2. september kl. 20.00 skal alle innretninger for mellomlagring av leppefisk være tømt, og leppefisken levert til kjøper.