Helt i det stille har fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) fjernet ordningen som skulle sørge for mer råstoff til landindustrien i årets siste måneder. Trålerne ville ikke ha ferskfiskbonus. Og fikk det som de ville.

- Fra næringen ble det vist til at bonusordningen innebar en omfordeling av kvote internt i reguleringsgruppene, og at ordningen straffet enkelte fartøy som i stor grad bidro til å holde landindustrien i gang. Derfor ble denne ordningen ikke videreført i 2014, sier Aspaker til Kyst og Fjord.

Himmelfallen

Men ikke alle trålerrederiene mente dette. Røkke-eide Havfisk ville ha en videreføring. Men ble nedstemt.

Kyst og Fjord møtte derfor en himmelfallen råstoffsjef Ørjan Nergaard i Norway Seafoods i Båtsfjord forleden. At ferskfiskbonusen ble fjernet oppdaget de ikke før nylig. Ved kai lå frysetråleren «Gadus Neptun» med avslått fryseri og rommet fullt av ferskfisk. Men altså ingen bonus.

- Vi har vår egen ferskfiskordning. Derfor skal filetfabrikkene likevel gå for fullt fram mot jul, framholdt Nergaard.

- Traff godt

Konsernsjef i Norway Seafoods framholder at for filetnæringen som baserer seg på ferskt råstoff så traff ordningen godt.

- Vi kjøpte en god del ekstra fersk torsk, både fra Havfisk, fra annen tråler og fra autolinefartøy. Noen av linefartøyene la over fra frys til fersk utover bonusordningens rammer, sier Farstad.

Han sier at de er kjent med at det er ulike syn på denne typen ordninger.

- Selv om det er like muligheter så flyttes deler av kvoten internt i gruppen, og alle former for rokkeringer av kvotegrunnlaget er en kilde til uenigheter. Vi er derfor ikke overrasket over at ordningen fikk et kort liv.

LES MER I PAPIRAVISA