Minsteprisene for flere arter har vært suspendert fra 20. mars 2020. Etter drøftelse med kjøperorganisasjonene gjeninnføres nå minstepris for lyr, kveite, breiflabb, uer (rund) og rødspette. Følgende minstepriser gjelder for disse fra og med 31. august 2020 og inntil videre, men ikke utover 20. september 2020:

Art, størrelseMinstepris (kr/kg)
Lyr minst 2 kg15,00
Lyr 1-2 kg12,00
Lyr under 1 kg, over minstemål7,50
Kveite, krokfanget minst 60 kg, under 2 meter lovlig fanget40,00
Kveite, krokfanget 40-60 kg50,00
Kveite, krokfanget 20-40 kg55,00
Kveite, krokfanget under 20 kg, lovlig fanget60,00
Kveite, øvrige redskaper minst 60 kg, under 2 meter lovlig fanget35,00
Kveite, øvrige redskaper 40-60 kg45,00
Kveite, øvrige redskaper 20-40 kg50,00
Kveite, øvrige redskaper under 20 kg, lovlig fanget55,00
Breiflabb haler, minst 4 kg63,00
Breiflabb haler, 1 - 4 kg66,00
Breiflabb haler, under 1 kg45,00
Breiflabb sløyd m hode, minst 8 kg24,00
Breiflabb sløyd m hode, 4 - 8 kg27,00
Breiflabb sløyd m hode, under 4 kg20,00