Totalomsetning i uke 42 på 78,9 mill kroner, ned fra uka før som endte på 89,3 mill kroner, melder Råfisklaget på sine nettsider.

Totalen sammensatt av 74,1 mill kroner for norske båter og 4,8 mill kroner for utenlandske. Sistnevnte bestod i uke 41 av fryst torsk (450 tonn) og hyse (100 tonn) fra 4 russiske båter, to autolinere og 2 trålere. Omsetningen fornorske båter var nok en gang på et lavmål når det gjelder ferskt råstoff, også i uke 42 mye værhindret, der totalen var helt nede i 26,3 mill kroner, men på samme måte som uka før ble dette oppveid av god omsetning av fryst fisk som utgjorde 47,7 mill kroner. Tilnærmet null omsetning av sjøltilvirka tørrfisk i uke 42.

Uka før var totalen på 89,3 mill kroner hvorav 9,5 mill kroner for utenlandske båter. Resterende 79,8 mill kroner var fordelt på 26,8 mill kroner levert fersk, 52,5 mill kroner fryst hvorav 5,2 mill kroner i verdi av en rekefangst, og sjøltilvirka tørrfisk utgjorde da 0,5 mill kroner.

Sammenligner vi med fjorårets uke 42 kom vi i år dårligere ut. For ett år siden utgjorde ukeomsetninga 112,6 mill kroner, da med ei fordeling på 5,2 mill kroner etter leveranser fra utenlandske båter. Norske leveranser stod for 107,4 mill kroner fordelt på 38,9 levert fersk, hele 68,2 fryst og omsetninga av sjøltilvirka tørrfisk utgjorde 0,3 mill kroner.