I anbefalingene Det internasjonale rådet for havforskning (ICES) har gitt, viser det seg at bestanden av snabeluer er større enn en tidligare har trudd, og rådet for snabeluer er derfor på 47 000 tonn. De siste årene har forskerne anbefalt at det ikke skulle være noe direkte fiske, men totalfangsten i 2011 og 2012 låg på rundt 12 000 tonn.

Dårlige utsikter

Utsiktene er ikke lyse for vanlig uer. Bestanden minear stadig, men likevel er det fiska 6000–7000 tonn årlig de siste årene. Forskerne holder fast på rådet om stopp i alt direkte fiske, og ber om strengere vern for bestanden. Dersom fangstene holder seg på samme nivå venter forskerne en kollaps i bestanden innen ti år.