Det melder Norges Fiskarlag på sine nettsider.

Fishing for Litter innebærer at fiskere leverer avfall på land, uten å måtte betale for det. Havnene i Tromsø, Ålesund, Egersund og Karmøy er med på ordningen, samt i overkant av 30 båter. Det er ennå ikke avklart hvilke nye havner og båter som skal med. Gjennom dette prosjektet ble det i 2016 levert inn 48 tonn avfall.

- Dette er positivt i det arbeidet som nå foregår innen mange sektorer i samfunnet. Som næring har vi et omfattende engasjement knyttet til å ha og ta vår del av ansvaret og samarbeide for å bidra til å skape gode miljøresultat, sier leder Kjell Ingebrigtsen i Norges Fiskarlag til Norges Fiskarlags nettsider.

«Hold Norge Rent», som er et prosjekt gjennom Miljødirektoratet, koordinerer det frivillige ryddearbeidet langs kysten, og bidrar til å forebygge marin forsøpling gjennom sine informasjonskampanjer. De får én million kroner i økt driftsstøtte i 2017.

– Dette er svært gledelig. Mange års kamp for å få på plass et anstendig og forsvarlig driftstilskudd til Hold Norge Rent har endelig gitt resultater. Vi er svært takknemlige, sier daglig leder Lise Keilty Gulbransen.

I statsbudsjettet for 2017 ble det satt av 35 millioner kroner til tiltak mot marin forsøpling, og Regjeringen foreslår altså ytterligere sju millioner kroner til arbeidet mot marin forsøpling i revidert nasjonalbudsjett.

Norge har også tatt en lederrolle i arbeidet mot marin forsøpling internasjonalt, og tidligere i år satte Regjeringen av 100 millioner kroner til et eget bistandsprogram for å bekjempe marin forsøpling og mikroplast.