- Dette er ikke en glipp, konstaterer leder Jacob West i Hammerfest fiskarlag.

Han og hans yrkesbrødre er mildt sagt forbannet på Forsvaret som ga beskjed om at fiskerne måtte ut av et 3500 km2 stort område utenfor kysten av Vest-Finnmark på kort varsel.

Dermed gjentar skandalen seg fra forrige uke. Da var det den norske marinen som ikke varslet at de skulle ha en øvelse i samme området. Nå er det en NATO-øvelse uten at det har spilt noen rolle i varslingsarbeidet.

- Null kommunikasjon fra dem til oss. Det er ikke slik ting skal foregå i et demokratisk land. Uten forvarsel legger de øvelsen i de beste fiskefeltene vår. Vi har ikke blitt dratt med i planleggingen. Det er rett og slett et overgrep, sier West til Kyst og Fjord.

- Derfor har vi oppfordret fiskerne i området å gå på havet som vanlig. Vi kan rett og slett ikke akseptere dette, sier West.

I en pressemelding fra Hammerfest fiskarlag karakteriseres øvelsen som miljøkriminalitet av verste sort.

- Vi fiskere er underlagt et strengt regime og må forholde oss til mange lover og regler for å verne om fiskebestandene. Vi har et kysttorskevern for å bygge opp kysttorskestammen til et akseptabelt nivå. Nå står det enorme mengder torsk i dette området, i de fleste dybder som snart skal gyte.

- Hvilke konsekvenser detonasjon av denne type ammunisjon vil ha for fisken i dette området skjønner de fleste. Det er en grunn til at det ikke er lov til å fiske med dynamitt. Er det virkelig slik at Forsvaret er totalt fristilt for disse hensyn i fredstid og fritt kan gå inn og potensielt drepe ned enorme mengder fisk, kun for å trene, spør Hammerfest fiskarlag i pressemeldingen..