Det melder Råfisklaget på sine nettsider.

– Minsteprisen for småhyse har vært suspendert i perioden 5.-16. mai 2021. Fra og med 17. mai 2021 gjeninnføres minstepris for nevnte kategori for omsetning, og inngår da i modellen for dynamisk minstepris.

Minsteprisen for hyse, alle størrelser/tilstander i perioden 17.-23. mai 2021 er som følger:

Hyse sløyd uten hode m/0,8 kg, krokfanget 12,75

Hyse sløyd uten hode m/0,8 kg, andre redskaper 9,00

Hyse sløyd uten hode u/0,8 kg, alle redskaper 5,00

Hyse rund m/1,1 kg, krokfanget 8,81

Hyse rund m/1,1 kg, andre redskaper 6,13

Hyse rund u/1,1 kg, alle redskaper 3,27

Hyse sløyd med hode m/0,98 kg, krokfanget 10,38

Hyse sløyd med hode m/0,98 kg, andre redskaper 7,33

Hyse sløyd med hode u/0,98 kg, alle redskaper 4,07