I høringsbrevet fra Fiskarlaget/Fiskebåt kommer slår de fast at konsekvensutredningen ikke er tilstrekkelig når det gjelder vurdering av alternativ plassering av vindturbinene.

- Fiskarlaget/Fiskebåtkrever derfor at det blir foretatt en ny vurdering av plasseringen, siden den planlagte plasseringen av vindturbinene er i et område med stor fiskeriaktivitet, skriver Fiskebåt i en pressemelding.

Lang prosess

Fiskarlaget/Fiskebåt har vært involvert i denne prosessen siden det ble lagt fram et forslag til konsekvensutredning 12. september 2018. Etter det har det vært flere møter med Equinor om Hywind Tampen-prosjektet.

Forståelse

Fiskeriorganisasjonene har forståelse for at Equinor må redusere CO2utslippene på norsk sokkel, men hadde håpet at Equinor tok hensyn til innspill som er kommet om plasseringen av vindturbinene. Tidligere er det foreslått at anlegget må legges parallelt med dybdekotene og flyttes lenger mot nord, for å unngå konflikt med fiskeriinteresser.

I høringsbrevet fra fiskeriorganisasjonene heter det at Equinor underkommuniserer viktigheten av området som lokaliseringen av Hywind Tampen har for fiskeriene.

- Konsekvensene for fiskeriene er ikke vurdert på en tilstrekkelig måte i denne saken, og Equinor har ikke lyttet til, eller vurdert våre og Fiskeridirektoratet sine innspill i tilstrekkelig grad, heter det i høringsvaret.