Det er Fiskebåt som melder om funnene fra australske forskere som har publisert en artikkel om seismikk i det anerkjente britiske tidsskriftet Nature. Her dokumenterer forskerne at seismikk har stor innvirkning på dyrelivet i havet. Det er særlig larvene til dyreplankton som er utsatt, og dør i området der det blir skuttseismikk. Seismikk blir brukt av oljeindustrien for å kartlegge bunnforholda og finne ut om det er grunnlag for å vinne ut gass og olje.

Mange dør

Det er seks forskere fra de to australske universiteta Curtin og Universitetet i Tasmania i Australia som har gjennomført forsøkene. Ifølge forskerne er det opp mot to og tre gangar så stor dødelighet i område der det blir skutt seismikk. I forsøkene varierer dødeligheten fra 18 prosent opp til 60 prosent.

Store område

Skadane omfatter store område, som strekker seg over en kilometer fra der skytingen foregår. Ifølge forskerne er dette også ny kunnskap, enn det man har hatt tidligere. Forsøkene viser at larear som lever opp til 1,2 kilometer fra der det ble skutt, dør som følge av skadene.

Alvorlege følgjer

Hvilke følgjr dette kan få for balansen i økosystemet er uvisst, og heller ikke noe forskerne vil spekulere rundt. Men små dyr som dette er blant annet viktig mat for både fisk og flere kvalarter. Forskerne har heller ikke sett på hvilke følger det kan ha for fiskeyngel som lever i de aktuelle områdene, der det blir skutt seismikk.

Her kan du lese artikkelen i Nature