Hittil i år har Norge eksportert 49 300 tonn fersk torsk, inklusiv filet, for 2,2 milliarder kroner. Det er en volumnedgang 20 prosent og en verdinedgang på 4 prosent eller 87 millioner kroner fra samme periode i fjor, melder Sjømatrådet.

Norge eksporterte i samme periode 65 200 tonn fryst torsk, inklusiv filet, for 2,8 milliarder kroner. Det er en volumøkning på 2 prosent, mens verdien økte med 15 prosent eller 354 millioner kroner fra samme periode i fjor, ifølge Sjømatrådet.

Kina og Storbritannia var de største markedene for frysetorsken i november.

- Fryst torsk, både hel og filet, har hatt verdivekst så langt i år. For filet er det drevet av økte priser, ettersom volumene har falt. Fryst hel har både hatt en pris- og volumøkning. Det er Storbritannia som har tatt størstedelen av volumveksten for fryst hel på grunn av både lagerbygging og økt etterspørsel blant konsumentene, sier Ingrid K. Pettersen, sjømatanalytiker i Norges sjømatråd.