NSL har deltatt i den arbeidsgruppa som nå har gitt råd om åpning for anlegg på land. NSL vil sterkt understreke at våre medlemmer stiller seg bak dette rådet, vel vitende om de konsekvenser dette kan få for verdiene av de eksisterende konsesjonene. NSL føler også behov for å understreke at næringa ved flere anledninger har forsøkt å endre regelverket som har hindret denne utviklingen. Flere aktører har blant annet fremmet et ønske om å oppdrette stor smolt på land, ikke bare for å ta ned tapet av fisk i utsettsfasen, men også fordi næringa slik skulle gis muligheten for en bedre MTB-utnyttelse ved at omløpshastigheten pr. konsesjon i sjø ville øke uten at presset på miljøet øker tilsvarende.

NSL håper dermed at Fiskeriministeren åpner opp for anlegg på land slik arbeidsgruppa har foreslått.