En bedriftsundersøkelse i regi av Nav viser at et folkefattig fylke som eksempelvis Finnmark har behov for et par tusen nye ansatte i året som kommer. 34 prosent av bedriftene sliter allerede med å rekruttere kvalifisert arbeidskraft.

Baltisk arbeidskraft

Trenden er gjeldende for hele Nord-Norge. Derfor må fiskeindustrien de kommende årene belage seg på ytterligere tilførsel av arbeidskraft fra andre deler av Europa. Og fortrinnsvis Øst-Europa – som allerede har forsynt næringen med nødvendig arbeidskraft. De siste årene er det særlig de baltiske statene som har sikret fiskeprodusentene. I tillegg har flere fiskere hentet mannskap til båtene fra disse landene.

Ikke noe nytt

Utenlandsk arbeidskraft er imidlertid ikke noe nytt på fiskebrukene langs kysten. Mens finlendere sikret fiskeindustrien gjennom store deler av 1970- og 1980-årene, overtok tamilske flyktninger denne posisjonen det siste tiåret før årtusenskiftet. I dag er det Estland, Litauen og Latvia som har overtatt denne posisjonen. Uten tilførsel herfra hadde neppe hjulene i fiskeindustrien gått rundt i det hele tatt. De aller fleste fiskekjøperne har i dag hentet arbeidere fra disse landene.

Hyres om bord

Også fiskeflåten rekrutterer stadig flere folk fra disse landene. Flere fartøy har allerede utenlandsk mannskap. Og ikke minst har utlendingene blitt viktig for lineegnesentralene langs kysten – og utgjør allerede ryggraden i egnebua.