Kjetil Martesønn Skog, Framtid i Nord

Etter å ha ledet Arnøy Laks fra starten i 1984, først som daglig leder fram til 2011 og siden som styreleder, trapper Tor Nygaard noe ned på aktiviteten i selskapet.

Roger Karlsen, opprinnelig fra Nordreisa og til daglig administrerende direktør i Macks Ølbryggeri, er den som nå skal ledet styrets arbeid.

Tor Nygaard har ledet Arnøy Laks sammenhengende siden starten i 1984. Først som daglig leder og fra 2011 som styreleder. Han fortsetter som nestleder til styret. FOTO: PRIVAT

– Tor har hatt en sentral rolle i selskapet, først som daglig leder fra 1984 og fram til 2011, og deretter som styreleder. Med dette har Tor viet nesten hele sitt voksne liv til drift og utvikling av selskapet, og selskapet har nytt godt av Tor sin erfaring og kompetanse, skriver daglig leder Håvard Høgstad i en pressemelding, tirsdag.

– Nye perspektiver

Høgstad skriver at utvidelsen av styret er en naturlig del av selskapets videreutvikling.

«Generalforsamlingen er trygg på at Roger Karlsen vil lede styrearbeidet på en god måte og at han vil tilføre selskapet nye perspektiv og viktig kompetanse.», heter det i pressemeldingen.

– Roger Karlsen har lang erfaring fra ledelse og strategisk arbeid, både i Norge og i internasjonal sammenheng. De siste 10 årene har Roger hatt en sentral rolle i Macks Ølbryggeri, der han siden i 2019 har vært administrerende direktør. I tillegg til å ha en sterk faglig bakgrunn, er Roger opprinnelig fra Nord-Troms. En sterk forankring i regionen har også vært viktig for Arnøy Laks i denne prosessen, skriver daglig leder.