- Norges Råfisklag og fiskeindustrien forhandlet 20. september 2022 minstepriser for fisk gjeldende for høstsesongen. Artene torsk, hyse og sei følger av de til enhver tid gjeldende dynamiske minstepriser som framgår på www.rafisklaget.no, skriver laget i en pressemelding.