Deltakerforskriften regulerer hvem som har adgang til å delta i de viktigste kystfiskeriene, og i den konvensjonelle havfiskeflåtens fiske. Reglene som gjelder i 2021 videreføres, med små endringer for fisket etter leppefisk.

- Det er viktig med stabilitet og forutsigbarhet i de årlige deltakervilkårene. Reglene som gjaldt i 2021 blir derfor i all hovedsak videreført i 2022, med to mindre justeringer som har bred tilslutning i fiskerinæringen, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i en melding om saken.

Forskriften fastsettes for ett år av gangen. De to endringene gjelder fisket etter leppefisk og innebærer:

  • Oppheving av kravet om at kopi av leveringsavtale må sendes inn til Fiskeridirektoratet før fartøyet starter opp med fisket. I stedet stilles det krav om at leveringsavtale må inngås før fartøyet starter opp med fisket, og at den skal fremstilles i forbindelse med kontroll, og ellers på forespørsel fra Fiskeridirektoratet, Kystvakten eller fiskesalgslagene.

  • Oppheving av overgangsordningen i åpen gruppe med unntak fra lengdebegrensningen på 11 meter dersom fartøyeier deltok med fartøyet i gruppen i 2019 eller 2020.