Årsaken er at pengene er brukt opp. Opprinnelig ble det avsatt en halv million kroner til formålet, men 2. juli var kassa tom, og ytterligere 200.000 ble avsatt. Nå er også det brukt opp, og laget har avsatt ytterligere 177.435,-, slik at ordningen nå har en ramme på kr 877.435,-

Ved utvidelsen i sommer ble satsen redusert fra 1,50 til en krone pr kg for kvanta som føres innen en og samme prissone eller til steder i nærmeste prissone, for å «strekke ut» midlene. Denne ordninga videreføres.

- Vi gjør oppmerksom på at ordningen kan bli stoppet på kort varsel dersom midlene ikke strekker til, skriver laget på sin hjemmeside.