Snittpris for all fersk torsk over 1 kg i inneværende uke er kr 15,40, ned 21 øre fra forrige uke.

Det betales fremdeles best i Lofoten/Salten med snitt på 15,87 for fersk torsk over1 kg, opp 26 øre fra forrige uke, melder råfisklaget på sine nettsider.

Deretter følger Vesterålen med et snitt på kr 15,46 (15,64 i forrige uke), Vest-Finnmark med snitt på 15,31 (15,46 i forrige uke), Troms med snitt på 15,23 (15,34 i forrige uke), Øst-Finnmark med 15,11 (samme som forrige uke) og Helgeland tilslutt med kr 14,63 (14,80 i forrige uke). Det er altså kun i Lofoten/Salten at snittprisen har økt inneværende uke sammenlignet med forrige uke.

I de sonene snittprisen har gått ned skyldes dette i hovedsak at størrelsessammensetningen i fangstene er endret til noe mer småfisk.