Annethvert år veksler Lofotfishing i Kabelvåg og Norfishing i Trondheim på å være Norges største messe for fiske og fangst. Hvert år flyttes nye grenser, og i år kan Lofotfishing notere seg for to smekkfulle idrettshaller, med hele 155 utstillere som skal vise seg frem over tre dager.

Ordfører Eivind Holst tok imot publikum, og overlot deretter den formelle åpningen til Råfisklagets direktør Svein Ove Haugland. Han brakte siste nytt om verdier og ilandførte kvantum, og slo fast at Lofotfishing er en av næringas viktigste møteplasser.