De ulike partenes posisjoner er fremdeles for langt fra hverandre, skriver Fiskeridepartementet på sine nettsider.

- Partene er enige om at anstrengelsene for å finne frem til en avtale fortsetter i høstens kyststatsforhandlinger.

Partene er enige om nødvendigheten av å respektere vitenskapelige råd.

Felles uttalelse fra kommisær for maritime saker og fiskeri Maria Damamaki og fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen:

- Vi er meget skuffet over at det ikke ble et resultat fra dagens ministermøte om forvaltning av makrellen. Vi vil fortsette å arbeide nært sammen om denne sentrale saken, og bruke alle nødvendige virkemidler.

- Bedre enn en dårlig avtale

Audun Maråk som har representert Norges Fiskarlag i prosessen rundt en makrell-avtale, tar resultatet til etterretning.

- Næringene i EU og Norge har jobbet tett opp mot myndighetene. Vi er tilfreds med at Norge og EU fulgte rådet om at ingen avtale er bedre enn en svært dårlig avtale, sier Fiskebåt-direktør Audun Maråk til www.fiskebat.no.

-Det positive er at makrellbestanden er i vekst, og ser ut til å tåle fisketrykket den er utsatt for de siste årene, med Islands og Færøyenes uansvarlige fiske. Vi er også glade for at Island og Færøyene har takket nei til svært generøse tilbud som er gitt av EU og Norge. Nå er tidlligere tilbud til Island og Færøyene nullet ut, avslutter Maråk.