Partilaget vil etablere et solidarisk petroleums- og naturressursfond. Fondet må brukes til utvikling av samfunns- og næringslivet i fylket. - Dette slik at det ikke bare blir vertskommunene som får inntektene fra våre felles naturressurser som finnes i fylket. Allerede i dag ser vi store inntektsforskjeller mellom kommunene, heter det i en uttalelse fra lagets årsmøte.