Ifølge en dansk klimarapport frykter en gruppe forskere at en del av det som er strømmens «motor» kan kollapse så tidlig som i 2025, men mer sannsynlig innen 2050.

Årsaken til bekymringen er smeltingen av Grønlandsisen, økt nedbør og en økning i ferskvann fra elver som tømmer seg ut i polhavet.

Alt dette forsterkes av klimagassutslipp.

Skepsis blant andre forskere

Men rapporten møter skepsis blant andre forskere. Noen mener at antakelsene om hvordan og når et vippepunkt vil utspille seg, og usikkerheten i dataene, er for store til at man gi et tidspunkt.

Lars H. Smedsrud ved Bjerknessenteret mener at rapportens modeller er for enkle til å forutsi hva som vil skje i virkeligheten, slik at et eventuelt tidspunkt for en slik kollaps ikke er relevant.

Han påpeker at rapporten bruker temperaturer målt i havet sør for Island, hvor en del av havstrømmen AMOC går, til å beregne strømmen i hele omveltningen. Dermed tar ikke rapporten hensyn til at nedsynkningen av tungt vann kan flytte seg i fremtiden.

– Et hovedmønster på global oppvarming er at alt flytter seg nordover; snødekke, sjøis og temperatursoner. Mye tyder på at den regionen hvor havet blir så tungt og kaldt at det synker mot dypet også flytter seg nordover, sier Smedsrud til NRK.

AMOC vil altså ikke kollapse, mener Smedsrud, og selv om den reduseres noe vil det ha små konsekvenser for Golfstrømmen og varmetilførselen i nord.

– Omveltningen stopper kanskje helt opp i et område, men blir sterkere i et annet, sier han til NRK.

Smedsrud ber forskere slutte å rope «ulv, ulv» om Golfstrømmen. Samtidig understreker han at en kollaps av nedsynkningen i områdene sør for Island, der de danske forskerne har gjort sine undersøkelser, vil være dystert.

– Det er jo en alvorlig endring og et tydelig tegn på global oppvarming. Men det får ikke de konsekvensene som de skisserer. Det vil ikke klare å stoppe Golfstrømmen, fordi denne også er drevet av vindene, sier Smedsrud.

- Provoserende

Steffen Malskær Olsen, ved «Nationalt Center for Klimaforskning» i Danmark, kaller rapporten provoserende:

– Det er en svært provoserende konklusjon basert på et datagrunnlag, som har store begrensninger. Det er min umiddelbare vurdering, sier Olsen til TV 2 Danmark.

Men alle forskere er enige om at tilstanden til Golfstrømmen er bekymringsfull og at vi må redusere karbonutslippene våre.

FNs klimapanel skrev i 2019 i en egen rapport at Golfstrømmen vil svekkes i løpet av dette århundret, men at det er lite trolig at det vil kollapse.

En verden uten Golfstrømmen

Forskere har lenge advart mot at Golfstrømmen kan kollapse. I 2018 rapporterte de at den var på sitt svakeste på 1600 år.

Uten Golfstrømmen ville det vært fem til ti grader kaldere i Europa. Vintrene ville vært lengre og landskap isdekket.