- Vedtaket er under forutsetning at Stamsund & Omegn Fiskarlag gjør det samme, heter det i årsmøtevedtaket.

Nå skal styret i Ballstad jobbe opp mot Stamsund & omegn Fiskarlag med det mål for øyet å stifte et nytt kommunalt fiskarlag, gjerne under navnet Vestvågøy Fiskarlag, heter det videre i vedtaket fra det ekstraordinære årsmøtet. Målet for laget er å bli ferdig med denne prosessen før nyttår, og at det nye laget kan begynne å fungere fra 1. januar neste år.

Med bakgrunn i dette vedtaket ble det ikke foretatt noe nytt valg av styremedlemmer. Styreleder Ole Berglund får med seg det samme mannskapet som før, og dersom det ikke blir noen fusjon, blir styret sittende ett år til.

Ballstad & Skotnes Fiskarlag ble stiftet i 1932 og har i dag rundt 70 medlemmer.