Lakseslakteriet i Alsvåg ble bygget opp av den lokale eieren Svein Kristian Hansen, som i 2007 solgte sine selskaper til Cermaq-eide Mainstream. I 2013 skiftet selskapet navn til Cermaq Norway, og et par år senere ble det besluttet å samle virksomheten i nytt sentralslakteri i Steigen.

Lokale krefter overtok slakteriet i Øksnes, og videreførte drifta under navnet Viking Øksnes AS. Etter en periode med dårlig drift og dårlige resultater, fikk selskapet ny daglig leder i 2021, Stian Rydningen. Det er nå også en ny aksjonærsits med Platina Seafood AS og Hofseth International AS og et nytt lokalt eierselskap på de siste 27 %, fremgår det av en pressemelding fra selskapet.

De lokale investorene på 27 prosent står i et selskap som får navnet 136 Invest AS, og det arbeides nå med en emisjon med en ramme på kr. 2,4 mill, som vil utgjøre rundt 27,0 % av aksjekapitalen i slakteriet. Det er allerede tegnet aksjer i det nye selskapet for kr. 1,4 mill.

Lakseslakteriet vil døpes om, og få navnet Alsvåg Lakseslakteri AS. Det er etablert et interimsstyre med følgende medlemmer:

Roger Hofseth – Fra Hofseth International AS

Andre Skarbø - Fra AS Invest AS / (Platina Seafood AS)

Henrik Rødsand – Fra 136 Invest AS/ lokale aksjonærer

Selskapet har ifølge pressemeldingen slitt med synkende aktivitet og derved synkende omsetning/resultat, med negativt årsresultat for 2020 på kr. 5,320 mill. Egenkapitalen pr. 01.01.2021 på kr. 8.448 mill. Foreløpige prognoser for 2021 viser at året ender opp med et positivt resultat på kr. 1,2 mill basert på en slaktetonnasje på 14 000 tonn.

Selskapet skriver i pressemeldingen at Hofseth og Skarbø representerer kompetanse og nettverk innenfor laksenæringen og tilfører noe som er like viktig som kapital. De driver begge innenfor laksenæringen. Begge er også involvert i børsnoterte selskaper. Alsvåg Lakseslakteri vil bli en naturlig del av den fremtidige utvikling til selskapene til Hofseth International AS og Platina Seafood AS.

Fremtidsplanene er ifølge pressemeldingen å videreutvikle og gjøre kjernevirksomheten mer effektiv ved bruk av ny teknologi herunder også grønn teknologi. Man vil jobbe for å øke markedsandeler og øke kapasitet ved nyinvesteringer og innovative løsninger. Selskapet vil ha fokus på å kunne skape verdier og synergier lokalt og på tvers av regioner, samt være en del av og et supplement til fiskerinæringen i Øksnes.

De ønsker også å skape lønnsomme arbeidsplasser og få flere kvinnelige arbeidsplasser, spesielt i ledelsen. Målet er totalt 35 nye arbeidsplasser i Øksnes, noe som vil innebære en økning til 75 totalt i bedriften i høysesong. Den største utfordringen til nå har ifølge meldingen vært få tilstrekkelig arbeidskraft, spesielt til produksjonen. Dette tenker de å løse blant annet ved samarbeide med hvitfisknæringen lokalt i Øksnes. Aksjonærene fokuserer på å bearbeide fisk og skape verdier i Norge. De brenner for både foredling og utnyttelse av hele fisken på norsk jord, slår selskapet fast i pressemeldingen.