- Dette er en trist og tragisk dag. Spesielt ut fra at begrunnelsen fra Fiskarlaget og meglere og noen politikere har vært at fylkesbindingene har vært beskrevet som urettferdig fordi den holdt kvoteprisen nede, først og fremst i Finnmark.

Les også: Letter på fylkesbindingene

- Og dette har altså regjeringen opplevd som urimelig, at fiskere har lave kvotepriser og at man ikke får maksimert verdien av kvotene sine. Det er altså en egen politikk for å ha en høyest mulig kvotepris. Man har nå utvidet kvotemarkedet fra Finnmark til hele Nordnorge. Og alle vil jo se at dette skyter fart på salget på kvoter ut av fiskeriavhengige samfunn til fordel for maksimering av kvoter hos noen få.

Pedersen mener det neste vi kommer til å oppleve, er at noen vil argumentere for at landsdelsbindingen er urettferdig.

- Og deretter kommer vi til å diskutere om også den nasjonale bindingen er urimelig. Tenk bare hva et storrederi er verdt i EUs indre marked! Dette er jeg overbevist om at noen en dag vil komme til å kreve, sier Pedersen.

- Det et trist at de gir etter for dette presset istedenfor å lage en politikk som sikrer at fiskeråstoffet kommer på land der det kan skape verdier. De har gitt etter for et press fra dem som mener det er urettferdig at de ikke får maksimere verdien av kvotene sine. Det er trist at vi har politikere også fra Finnmark som har vært enige om dette.

- Er du overrasket over at dette kommer nå?

- Ja, det er tragisk. Stortinget har nettopp bedt om en pause fra hele denne problematikken, og det første ministeren gjør er å gå til statsråd og gjøre et vedtak som åpner for økt kvotehandel til økt pris.