Det skriver Vesterålen Online.

Seksjonssjef Håvard Dekkerhus i Fiskeridirektoratet tar opp problemstillingen i forbindelse med behandlingen av en fornyelse av anlegget, som er til behandling i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

– I tilknytning til nedspyling av sjøkabelen ville det være en fordel at dette arbeidet ble gjort i et tidsrom etter gytesesong for torsk da vi legger til grunn at drivebane for egg og yngel høyst sannsynlig overlapper med tiltaksområdet, sier Fiskeridirektoratet i en uttalelse. Dekkerhus viser til at de tidlige livstadiene hos torsk er mest utsatt for negativ påvirkning av finpartikulært materiale, som skyldes at unge torsklarver spiser partikler av samme størrelse.

- Det er også påvist at raudåte spiser slike partikler, med negative effekter for reproduksjon av raudåte. Oppvirvling av finmasser i forbindelse med nedspyling av kabelen vil kunne medføre at finpartikulært materiale blir svevende i vannmassene over lang tid og over store områder, opplyser direktoratet til NVE. Anbefalinga er derfor at arbeidet med leggingen av sjøkabelen bør legges til en tid på året da det marine livet i kystsonen ligger mest i ro, det vil si stort sett på høsten og tidlig vinter.