Seniorrådgiver ved reguleringsseksjonen i Fiskeridirektoratet, Synnøve Liabø oppsummerte denne uka de siste års utvikling i fiskeriene for fagfolk i Kystens hus. Fiskeridirektoratet presenterte årets reguleringer og ga eksempler på hvordan de virker over tid.

Liabø viste blant annet frem tall for hvordan torskekvota overfiskes samtidig som vi lar blant annet hyse stå igjen i havet. Enkelt fremstilt kan man si at Norge overtrekker torskekontoen, men lar hyse og andre fiskeslag stå i banken.

Hun var ifølge Råfisklagets hjemmesider klar i sin tale om at fiskerne og kjøperne burde prioritere annerledes.

- Se på mulighetene for å fiske og utnytte også andre arter.