I mai ble det eksportert sjømat for 4 milliarder kroner. Dette er en økning på 212 millioner eller seks prosent i forhold til mai 2010, viser de siste tallene fra Eksportutvalget for fisk (EFF).

Rekord

Sjømateksporten på 22 milliarder kroner er en økning på 2,3 milliarder eller 12 prosent, i forhold til samme periode i fjor. Det er eksportrekord for mai måned og perioden januar til og med mai, viser tallene fra EFF.

God etterspørsel

- Det er fortsatt en sterk etterspørsel etter norsk sjømat i mange markeder. Eksportveksten hittil i år er spesielt knyttet til et meget godt marked for laks og for produkter av sild og makrell, sier Egil Ove Sundheim, direktør for markedsinformasjon i Eksportutvalget for fisk.

Det meste øker

Av den totale eksporten er det selvsagt laks som leder an, med en eksportverdi på 12,6 milliarder kroner - som er en økning på hele 14 prosent. Men også andre fiskeslag og produktvarianter har opplevd en kraftig vekst de fem første månedene i år.