De har blitt tatt inn i Verdens Handelsorganisasjon (World Trade Organization). Eksperter tror at handelen med landet fortsatt vil være preget av korrupsjon, maktkamp, politikk og økonomi.

Landet har helt til nå vært den siste skanse av stormakter som ikke har vært implementert under den verdensomspennende handelsorganisasjonen, hvilket har ført til ekstremt hodebry hos store deler av norsk eksportnæring, melder nettstedet e.24.

Men selv om den formelle godkjenningen av det russiske medlemskapet til den mektige handelsorganisasjonen ble klart i desember i fjor, har russerne også etter at medlemskapet ble klart raslet med sablene mot norsk eksportindustri.

Norge eksporterer i dag 95 prosent av all sjømatproduksjon, og Russland har i løpet av de siste årene vokst seg frem som det viktigste enkeltmarkedet for norsk laks.

Stengte markeder

En stabil handelspartner i øst har vært mer viktig enn noe annet for norsk fiskeri- og havbruksnæring.

Men er det en industri som har vært rammet av russernes egenrådige handelsregime så har det vært oppdrettsnæringen. Så sent som i april stengte russerne ut en tredjedel av norske lakseeksportører fra det russiske markedet og skapte med det «furore» i norsk oppdrettsnæring.

Ekspertene og Fiskeri- og havbruksforeningens landsforbund (FHL) strides om hvilken umiddelbar effekt medlemskapet vil ha på eksportvirksomheten.

- Det vil gjøre en forskjell på lang sikt, men ikke på kort sikt. Russernes eksportrestriksjoner rammer ikke bare laksenæringen, men alle som eksporterer mat til Russland. Turbulensen med Russland skyldes er en blanding av korrupsjon, maktkamp, politikk og økonomi, sier seniorforsker Jakub M. Godzimirski ved norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) til aftenposten.no.

- At Russland blir WTO-medlem vil ikke endre noe fra den ene dagen til den neste. Dette vil ta lang tid og det vil bli utfordrende, sier han videre.

Frykter russisk smutthull

Tidligere fiskeriråd i Russland og nåværende forskningssjef i Norfima, Frode Nilssen, er i likhet med Godzimirski ikke overbevist om at man vil se så stor endring.

- Strengt tatt tviler jeg på at medlemskapet vil gjøre veldig stor forskjell i første omgang, særlig når det gjelder import av matvarer. Det er en åpning i WTO-avtalen at nasjonalstaten kan beskytte seg mot import hvis man kan begrunne det sanitært. Men siden russerne tidligere ikke har vært medlem har man aldri fått studert deres veterinære begrunnelse og dokumentasjon da man ikke har hatt krav på det. Men med et WTO-medlemskap vil dette bli mye mer transparent, sier forskningssjefen.