Av: Erik Jenssen

erik@kystogfjord.no

Med dagens utgave av Fiskeribladet i hånda entret en engasjert havforskningsdirektør talerstolen, og spurte retorisk:

- Er det noen her i denne sal som vet hvordan et bestandsråd for makrell blir til? Er det noen som vet hvor vanskelig det er?

Stillheten fra salen bekreftet hennes mistanke om at det nok er ganske få som kjenner detaljene i akkurat det.

Fiskeribladets oppslag omhandler konsekvensene av at Havforskningsinstituttet måtte trekke sitt bestandsråd for NVG-sild. Feilen fører ifølge avisa til at norske fiskere får fiske 109.000 tonn sild mindre. Av oppslaget fremgår en rekke konkrete spørsmål Sissel Rogne ikke har besvart.

Men overfor Fiskarlagets landsmøte ga hun svar, om enn ikke på de spørsmål hun ble stilt av Fiskeribladet.

- Det står nå i avisa hva norske fiskere «taper» om hva det «koster». Men jeg er mer opptatt av at vi rettet opp en feil som ville fått store konsekvenser. Jeg har sittet i stolen på Havforskningsinstituttet i ett år nå, og er det en ting jeg ikke kompromisser på så er det ærlighet. Har vi oppdaget at vi gjør en feil, så retter vi det opp.

Rogne slo fast at det å bare finne makrell i havet er vanskelig nok, mens det å beregne hvor mye det er av den er en helt annen sportsgren.

- Det vesentlige nå er hvordan vi gjør de beste rådene for å beregne makrellbestanden på. Vi har bommet i konvertering av gamle resultater, men når vi ser hvor mange måter det er å samle data på blir jeg veldig ydmyk for det arbeidet våre forskere gjør i denne vanskelige saken.

- Og jeg spør; hvem er de beste kildene til å si hvor dårlige våre råd er? For i etterpåklokskapens lys så lurer jeg på hvem som er enda bedre enn oss til å si hvor mye makrell som er i havet i dag, og i fremtiden? Jeg ber om at dere bruker oss som direkte kilde, for dette er ikke måten å jobbe sammen på, sa Rogne.

Einar Meløysund tok replikk, og sa følgende:

- Sist gang var du mer ydmyk, for du hadde nettopp starta i jobben. Men nå synes jeg du har falt ned i samme sporet som din forgjenger, at du bare forsvarer de rådene dere har gitt istedenfor å være i dialog med fiskerne. Det skuffer meg veldig.