De lokale fiskerne hadde på forhånd varslet aksjoner i forbindelse med besøket. Blant annet ville man sperre havna, noe som skjedde da kystruten Havila Castor ankom på ettermiddagen. Et trettitalls sjarker la seg til i innseilingen til hinder for skipets avgang. Det hele gikk rolig for seg og kystruten kunne forlate Vardø en knapp time forsinket.

Kystverkets sentral var en av flere som fikk ministerbesøk tirsdag. Foto: Nærings- og fiskeridepartementet

Forklarte forliket

Tidligere på dagen var statsråden innom sjøtrafikksentralen og analyseenheten der, Hun besøkte også den nasjonale sjømatlinjen ved Vardø VGS, før hun møtte ledelsen i det lokale fiskarlaget. Et møte der begge parter sa seg rimelig fornøyd med.

På et åpent møte senere på ettermiddagen på Vardø Hotel, der rundt 50 personer var tilstede, tok Marianne Sivertsen Næss opp sakene som har skapt røre i fiskermiljøet. Særlig kom hun inn på den betente tredjelandskvoten. Hun mente at det nok var en del misforståelser rundt om og forklarte hva denne kvoten var og hvordan den ville bli behandlet.

Fiskerne aksjonerte med å sperre kystruten Havila Castor inne i havna, med den følge at ruten ble en time forsinket. Foto: Svein Hågensen

Hav skal ikke ha alt

Fra Stortingets talerstol har det vært det uttalt at den havgående flåten også måtte prioriteres sammen med kystflåtens lukkede og åpne grupper.

- Det betyr ikke at den havgående flåten skulle få hele kvoten, noe som det er gitt inntrykk av gjennom diverse tekstmeldinger rundt om. Det betyr i realiteten at det er opp til fiskeriministeren å å finne en mest mulig rettferdig fordeling mellom havfiske, lukket kystgruppe og åpen kystgruppe. Dette arbeidet er vi nå i gang med i departementet, fortalte Sivertsen Næss.

Dumpet slog på trappa

Hun kom også inn på at kvotemeldingen som ble vedtatt av Stortinget tirsdag, kommer etter flere gode fiskeriår. Det er problematisk, men målsettingen er imidlertid å sikre fiskerinæringen på land og sjø på en best mulig måte, også i fremtiden. Kvotenedgangen berører de minste båtene i åpen gruppe mest, og derfor ønsket man å øke denne gruppas kvote med 0,5 prosent.

Eneste skår i en ellers god møteserie i Vardø var at noen individer droppet en stor slogdunge foran hotellets hovedinngang. Gjestene fra Oslo så ikke dette, for de gikk ut gjennom restaurantinngangen.

Noen ville hevne seg på Vardø hotel ved å dumpe en stor haug med fiskeslog utenfor hovedinngangen. Foto: Svein Hågensen