- Det er som ventet, og vi tar det som et godt tegn på at staten frykter EFTA-domstolens konklusjon, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet. De to organisasjonene har anket saken, og tolker tilsvaret fra staten som frykt for den forestående behandlinga i EFTA-domstolen.

– Gal tolkning av EUs vanndirektiv

At staten motsetter seg at Førdefjord-saken skal behandles i EFTA-domstolen, går fram av tilsvaret til Naturvernforbundet og Natur og Ungdoms anke i Fjordsøksmålet, ifølge de to.

- Denne saken handler om hvilken beskyttelse Førdefjorden og andre fjorder, elver og vann skal ha. Staten har vist at man er villig til å ofre en ren og levende fjord for noen arbeidsplasser og skatteinntekter. Hele vedtaket bygger på en gal tolkning av EUs vanndirektiv, og her bryter Norge EØS-avtalen. Derfor er det viktig at EFTA-domstolen tar stilling til dette før saken kommer opp i lagmannsretten, sier Gulowsen.

Tapte i Oslo tingrett

Etter den fellende dommen fra Oslo tingrett, anket Naturvernforbundet og Natur og Ungdom Fjordsøksmålet til Borgarting lagmannsrett 12. februar. Miljøorganisasjonene mener at statens tillatelser til gruvedrift med dumping av opptil 170 millioner tonn gruveavfall i Førdefjorden er ugyldige. I anken er søksmålet avgrenset til EUs vanndirektiv og forbudet mot forurensing av en vannressurs, slik staten har tillatt i Førdefjorden. Miljøorganisasjonene ba også om at saken skal legges fram for EFTA-domstolen.

Tilsvaret til anken kom fredag 1. mars. Der motsetter staten seg at saken skal forelegges EFTA-domstolen. Begrunnelsen er at det finnes tilstrekkelig veiledning for å avgjøre søksmålet i eksisterende kilder og at spørsmålet ikke er tvilsomt. Det blir nå opp til lagmannsretten å avgjøre om saken kommer til behandling i EFTA-domstolen. Avgjørelsen er ventet i løpet av våren, skriver de to organisasjonene i pressemeldinga.