Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth legger fredag 12. januar fram regjeringens stortingsmelding «Folk, fisk og fellesskap – en kvotemelding for forutsigbarhet og rettferdig fordeling».

– Dette er viktig politikk for kysten, og jeg ser veldig fram til å legge fram meldingen hjemme i Tromsø. Jeg mener vi med denne meldingen vil leve opp til det vi har sagt i Hurdalsplattformen om å sikre en mer rettferdig fordeling som sikrer bredde og mangfold i fiskeflåten og flere helårlige arbeidsplasser i lokalsamfunn langs hele kysten. Og at det blir en politikk som kan stå seg over tid, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth i en pressemelding.

Fiskeri- og havministeren vil presentere tiltakene i meldingen, og det vil også være mulig å følge presentasjonen på nett-tv.

Meldingen legges fram klokken 12.00 og etterfølges av et fiskeriseminar fra til klokken 14.30

med følgende temaer på dagsordenen.

Fremtidsutsiktene: Hvordan ser de neste årene ut?

Representanter fra Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet.

Hva mener næringa selv?

Representanter fra næringens organisasjoner.

Hvordan får vi en god og opplyst fiskeridebatt?

Representanter/kommentatorer fra pressen.

Politisk panelsamtale: Veivalgene - hvor skal vi og hvordan skal vi komme dit?

Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth, kommunal- og distriktsminister Erling Sande og stortingsrepresentanter.