Jacob West i Hammerfest Fiskarlag som har vært en primus motor for å få fiskeflåten inn i oljevernberedskapen rundt Goliat-feltet, har ingen oversikt over hva den enkelte vil kunne oppnå i godtgjørelse for å være tilknyttet oljeverns-poolen.

Men han anslår at et fartøy på størrelse med hans egen båt «Forsøljenta», vil kunne oppnå rundt 40.000 kroner per døgn de deltar i oljevern-relatert virksomhet.

Dermed skal det ikke så mange dagene til før det begynner å lukte gull.

140 søkere

Interessen for å delta i oljeverns-poolen har vært meget stor. Da søknadsfristen gikk ut hadde Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (Nofo) fått inn 140 søknader. 110 av dem var fra fiskere hjemmehørende i Finnmark.

Nofo-direktør Sjur W. Knutsen tror derfor at de skal klare å fylle opp beredskapsflåten med god margin.

Han understreker imidlertid at de ennå har mye arbeid før listen over hvem de vil inngå kontrakter med er klar.

- Vi er nå inne i en evalueringsfase der vi tar for oss hver enket søknad. Det må nødvendigvis ta en tid, sier Knutsen.

Ingen tall klare

Nofo-direktøren vil ikke si noe om hva deltakerne kan forvente seg i godtgjørelse, men sier at de har egne tabeller for de forskjellige fartøystørrelsene.

- Vi vil ikke gå ut med noen tall før vi er ferdig med evalueringsrapporten og klar for å inngå kontrakter med de enkelte fartøy, sier Knutsen.

Iljevernsberedskapen rundt Goliat har et budsjett på 30 millioner kroner årlig fra Goliat-produksjonen starter, men innbefatter da den komplette beredskapen.

Knutsen sier at dette likevel er et foreløpig tall, og han ser ikke bort fra at det kan bli større.

Pilotprosjekt

Bruk av små fiskefartøy i oljevernberedskap er helt nytt - og blir et pilotprosjekt innenfor norsk oljevernsberedskap.

Lengre sør har Nofo beredskapsavtaler med 25 fiskefartøy, men de er fra 30 meter og opp.

- Her dreier det seg om fartøy under 30 meter, slik at dette blir helt nytt.

Knutsen har likevel stor tro på bruk av mindre fartyøy, og sier at de har hatt et meget godt samarbeid med Fiskarlaget Nord under planleggingen av prosjektet.

Han trekker spesielt fram rollene Jakob West og Ivar Sagen har hatt i prosjektperioden, og mener de så langt har fått et godt samarbeid med fiskerinæringen.

Kritisk

Jacob West er også fornøyd med det de har oppnådd så langt. Men han understreker at fiskerne likevel vil være kritiske, slik fiskerne blir overkjørt.

- Men så langt føler jeg at vi har hatt et fruktbart samarbeid, og tror vi skal klare å bygge opp en god beredskapsordning, sier Jacob West.

Av Øystein Ingilæ