Totalomsetning i uke 49/2013 på 140,5 mill kroner. 4 russiske fartøy med fryst fangst, 2 trålere og 2 autolinere, stod for 11,2 mill kroner etter landing av 800 tonn torsk og 380 tonn hyse, melder Råfisklaget på sine nettsider.

Resterende 129,3 mill kroner etter landing fra norske båter, fordelt med 36,3 mill kroner av ferskt råstoff og hele 93,0 mill kroner fra fryst fisk. Fordelingen pr fiskeslag framgår av tabellen nedenfor. Totalen opp fra 96,0 mill kroner uka før, da sammensatt av 7,6 mill kroner for utenlandske båter, mens totalen for norske båter, 88,4 mill kroner, var fordelt med 32,8 mill kroner på fersk og hele 55,6 mill kroner på fryst råstoff.

Sammenligner vi med fjorårets uke 49 kom vi i år godt ut. Da var totalen 101,5 mill kroner, hvor utenlandsk fisk stod for 15,6 mill kroner, mens omsetningen for norske båter, 85,9 mill kroner, bestod av 45,2 mill kroner fersk og 40,7 mill kroner etter omsetning av fryst råstoff. Årets uke 49 kom dermed dårligere ut på omsetningen av utenlandsk fisk og ferskt råstoff fra norske båter, mens omsetningen av fryst fisk som i uke 49 i år nådde hele 93,0 mill kroner, mer enn veide opp for de to andre kategoriene.

Fremdeles mye sild på kysten av Troms. Annen fisk som beiter på silda danner grunnlag for et garnfiske ut av Senja/Kvaløya/Rebbenesøy/Vannøya. Men også inneværende uke har fisket der og for øvrig langs hele kysten vært mye værhindret og har gjort sitt til at ferskomsetninga er lav. Landingene av fryst fisk har imidlertid vært store, som resulterte i vel 7.000 tonn torsk og 2.300 tonn hyse landet i uke 49. Omsetninga av torsk fra norske båter i uke 49 kom opp i totalt 9.700 tonn, hvorav 7.100 tonn var fryst og 2.600 tonn fersk torsk.

Så langt har det blitt omsatt for tett på seks milliarder gjennom Norges Råfisklag. Det er rundt 700 millioner kroner mindre enn i 2012 på samme tid.