– En behandlingsdose tilsvarende den som blir tilsatt rett i en fiskemerd, var dødelig for unge sukkertare-planter, forteller doktorgradsstipendiat Barbro Taraldset Haugland i en artikkel publisert hos Havforskningsinstituttet.

Forskeren slår fast at dosen vil være uttynnet og lavere når den når taren, men påpeker at resultatet likevel er viktigå tenke på når det gjelder når, hvor og hvordan man avluser med hydrogenperoksid.

I forsøket utsatte hun ung sukkertare for en behandlingsdose hydrogenperoksid på 1700 milligram per liter vann i en time. 7-8 timer etter eksponeringa mistet taren konsekvent all farge. Over de neste dagene gikk den i oppløysing.

– Konsentrasjonen i behandlingsdoser som oppdrettsnæringa brukar, kan variere fra 1300- 2300 milligram per liter vann i merden, avhengig av blant annet sjøtemperatur, sier Haugland.