- Verdien falt med 8 millioner kroner, eller 17 prosent, sammenlignet med mai i fjor.

- Det er en nedgang i volum på 51 prosent.

- USA, Spania og Tyrkia var de største markedene for norsk kongekrabbe i mai.

Eksporten av kongekrabbe lider fortsatt under utfordrende logistikk for levende eksport til Asia og lavere etterspørsel etter fryst kongekrabbe I USA og Japan enn på samme tid I fjor.

Høy eksportpris til USA

- Til Spania og Tyrkia ser vi derimot en økning i etterspørselen etter fryst kongekrabbe i mai måned, sier ansvarlig for skalldyr i Norges sjømatråd, Josefine Voraa.

I mai ble det eksportert 22 tonn levende kongekrabbe til USA til en verdi av 14,4 millioner kroner. Dette er en økning på 233 prosent i volum og 432 prosent i verdi.

- Eksportprisen på både levende og fryst kongekrabbe holder seg på et høyt nivå sammenliknet med mai i fjor. Veksten i eksporten av levende kongekrabbe til USA fortsetter også for syvende måneden på rad, sier Josefine Voraa.