– Vi har i dag 14-15 sjarker hjemmehørende i kommunen. Og årlig tilfører fiskerne kommunekassa mange millioner skattekroner, sier fisker Einar Roska (66).

Han er i ferd med å avslutte en hektisk dag på fiskemottaket på Kløvnes, et steinkast fra Nesseby kirkested. Ved flytebrygga ligger sjarker å vente på å få levert. For i disse dager, midt i mars, foregår det et eventyrlig garnfiske.

Høy aktivitet

Da vi besøkte mottaket, en time før stengetid, hadde Roska i løpet av dagen mottatt 20 tonn stor og førsteklasses torsk, og aktiviteten var på høygear.

- Ja, vi kan ikke klage, sier fisker Oddvar Olsen (48), opprinnelig fra Sør-Varanger, men han har nå bosatt seg på kirkestedet Nesseby. Han ror aleine med ni garn i sine 33 fot stor sjark, Vikajenta. Olsen har en kvote på vel 21 tonn sløyd tosk. Han har akkurat tatt på land rundt 800 kilo torsk og er i full gang med sortering og veiing.

- Det at jeg flyttet fra Sør-Varanger har nettopp med forholdene for oss sjarkfiskere her i Nesseby. Her er det god havn og mottak. Fra Nesseby er det kort vei til feltet. Og i disse dager står stortorsken like utenfor Kløvnes. Etter 10-15 minutters gange fra kaia kan vi setter garna. Her inne i fjorden er det også gode driftsforhold hele året, så er da også Varangerfjorden en utmerket fiskefjord. Alt i alt, det er svært gunstig på alle måter å ha Kløvnes som base, sier Nilsen.

Fersk

Den ferskeste fiskeren i Nesseby er Gunnar Noste (29). Den tidligere snekkeren overtok i begynnelsen av mars måned den 32 fot store Varangerjenta. Også han ligger å vente på levering av om lag 2 tonn torsk, tatt på 30 garn.

- Da jeg fikk tilbud om å kjøpe sjarken fra en eldre lokal fisker og slo til. Men jeg måtte ut med 1,3 millioner kroner for båt og kvote. Nå fikk jeg riktignok et tilskudd fra Sametinget på 150.000 kroner. Det synes jeg er alt for lite. Eksempelvis gir Sametinget langt større støtte til bønder som skal sikre seg melkekvoter. Men det nytter vel ikke å klage, sier en optimistisk Noste, som ror sammen med Nils Henrik Lindi (20). Gunnar Noste har en kvote på 33 tonn sløyd torsk.

Ny som sjarkfisker er også Espen Roska (40). Også han har tidligere vært snekker.

- Det er nå ett år siden jeg skaffet meg den 30 fot store sjarken Ringnes, bygd i 1984. Jeg betalte 200.000 kroner, men har ikke fått støtte fra Sametinget, derimot har Nesseby kommunen gitt meg et tilskudd på 20.000 kroner, noe jeg er svært tilfreds med, sier Noste. Han ror med 20 garn og har en kvote på 18 tonn. Han, i likhet med de andre fiskerne vi snakket meg, håper at det aller meste av kvoten blir tatt før påske.

Drømmer om egen båt

På kaia betjener Ørjan Mikkelsen Trane (19) kaikrana i påvente at hans far, Trond Trane, skal losse sin fangst.

- Det jeg nå planlegger, er å kjøpe egen båt. Nå har jeg rodd med faren min i tre år, Så det er på tide å skaffe meg en sjark, helst rundt 35 fot. For jeg drømmer om egen båt, og den skal jeg ha, kanskje allerede i år, om finansiering lar seg ordne. Det tror jeg vil ordne seg, sier den unge og optimistiske fiskeren som også er tilfreds med at Nesseby har eget mottak.

- Det jeg, og mange med meg ønsker, er at åpningstiden kunne vært lenger. I dag er mottaket åpnet fra kl. 0800 til kl. 1800. Nå når det er så mye fisk i havet, hadde det vært behov for lenger åpningstid, sier unggutten. Og så venter han på at kommunen nå reparerer og forlenger kai og utvider mottakslokalene

Av Bjørn Hildonen