- Forslagene vil bidra til å gjøre forskriften mer presis, samt rette på begreper og ord som vi ser er feil, eller slik det står nå gir tvetydig eller uriktig mening, skriver direktoratet, som understreker at ingen av rettelsene etter deres oppfatning vil endre på det materielle innholdet.

Den nye landingsforskriften trer i kraft fra nyttår, og Fiskeridirektoratet har sett behov for «enkelte mindre, men viktige endringer og justeringer av forskriften før den trer i kraft».

Endringene gjelder spesielt detaljer innenfor veieplikt og fiskevekter, landings- og sluttsedler, herunder landinger i utlandet, journalføring i mottaksbedriftene, ansvarlighet og korrigering av landingssedler.