- Fiskerikriminalitet har globale konsekvenser, og kampen mot ulovlig fiske krever en koordinert innsats på tvers av grenser og verdensdeler. Jeg ønsker samarbeidet med Australia og New Zealand velkommen, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Fisk for 50 mill. årlig

Norge har bedt INTERPOLs medlemsland om å dele informasjon om fiskebåten Thunder og de som driver den. Det antas at båten fisker ulovlig fanget fisk for over 50 millioner kroner hvert år. Det er andre gang på få måneder at Norge bruker INTERPOL som redskap i arbeidet mot fiskerikriminalitet.

- Truer bestandene

- Fartøyet vi etterlyser gjennom INTERPOL ødelegger næringsgrunnlaget for lovlydige fiskere, og det truer fiskebestandene. I tillegg har vi grunn til å tro at fartøyet driver med dokumentforfalskning. Arbeidet for å avdekke og forhindre ulovlig fiske er viktig for å sikre en bærekraftig forvaltning, og regjeringen er opptatt av å styrke havovervåkning, sier fiskeriminister Aspaker.