Mannen arbeidet hos Lyder Fisk i ett år før han ble oppsagt. I retten hevdet mannen at oppsigelsen kom som en reaksjon på at han klaget over bo- og arbeidsforhold, noe som ble besvart av Lyder Fisk med at mannen ble oppsagt som følge av fravær, ordrenekt og alkoholmisbruk.

"Som en hund"

– Jeg følte meg behandlet som en hund som ble befalt å utføre ulike arbeidsoppgaver og på kort varsel, sier den tidligere ansatte til Ifinnmark.no.

Han mente seg også dårlig behandlet fordi han i en periode ble innlosjert i en campingvogn der det var vanskelig å holde temperaturen oppe.

Påstand mot påstand

Han fortalte i retten om overtidsarbeid langt ut over det tillatte, og at han måtte akseptere en avtale om å arbeide svært mange dager i strekk under sesongen, mot en lengre periode fri når sesongen var over, skriver avisa.

Svein Vegar Lyder fra Lyder Fisk AS benektet på sin side at en slik avtale eksisterer, og holder fast på at arbeidsmiljølovens bestemmelser ble fulgt, ifølge Ifinnmark.no.

Avviser kravet

Den tidligere ansatte krever en overtidskompensasjon på til sammen 287.917 kroner fra Lyder Fisk AS, noe selskapet avviser fordi de mener han ikke har arbeidet overtid i det hele tatt.