Det avholder de på et hotell midt i Oslo i gangavstand fra Fiskeridepartementet, men likevel opplever ikke denne organisasjonen så stort besøk fra departementet som Fiskebåt da de hadde sitt årsmøte tidligere i år.

Da møtte hele 15 utsendinger fra departementet og fra dets ledelse ble det i ettertid forklart at de benyttet møtet blant annet til å øve seg på taleskriving. Den korte avstanden ble også brukt som et argument for å stille sterkt.

På Fifors årsmøte stiller tre fra det samme departmentet. En av dem er statssekretær Ronny Berg (FrP) som første dag tok for seg hvordan han ser for seg tilrettelegging for økt lønnsomhet i fiskeindustrien.

Av Stortingets folkevalgte, finner vi tre medlemmer fra dets næringskomité, blant annet lederen Geir Pollestad (Sp) sammen med Torgeir Knag Fylkesnes (SV) og Ingrid Heggø (Ap).

Pollestad innledet om nødvendige og forutsigbare rammebetingelser. Fylkesnes tok for seg rollen fiskeindustrien og landindustrien, mens Heggø fokuserte på om vi skal ha en fiskeripolitikk som tar vare på lokalsamfunnene og de små fiskemottakene.

Valgkomiteen har lagt fram følgende forslag til valg som kommer under fredagens del av møtet:

Leder Steinar Eliassen

Styremedlem Ann Kristin Kvalsvik

Styremedlem Duncan Steel

Styremedlem Thorvald Giæver

Styremedlem Sverre Solbakk

Styremedlem Ola Telebond

Varamedlem Sigurd Rydland

Varamedlem Jan Odin Odinsen

Valgkomite Geir Børre Johansen

Valgkomite Helge Haug