Saken ble kjent onsdag, da Dagbladets økonomiseksjon Borsen.no omtalte hvordan en kvinne ansatt i Fiskarlaget over tid hadde blitt utsatt for gjentatte seksuelle tilnærmelser. Ifølge avisa pågikk situasjonen over lengre tid, og kvinnen skal ha varslet om at hun opplevde situasjonen som uholdbar uten at det fikk konsekvenser.

Avsluttet undersøkelsene

Men etter at hun kontaktet generalsekretær Otto Gregussen om saken i 2019, ble hun bedt om å komme med en skriftlig redegjørelse. Det ble også iverksatt en gransking av ekstern advokat.

Denne ble imidlertid avsluttet undervegs i arbeidet, og generalsekretær Gregussen og styreleder Kjell Ingebrigtsen utarbeidet en avtale der kvinnen og mannen signerte en taushetsavtale og blir enige om å gå videre.

Signerte avtale

I avtalen fremgår det ifølge børsen.no blant annet at partene heretter skal:

«ha et rent kollegialt og profesjonelt forhold. Kontakt skal fortrinnsvis skje på e-post og telefon. Eventuelle møter skal skje i nærvær av andre. Som et ledd i å gjenopprette tillit skal partene omtale hverandre positivt så langt det er naturlig i profesjonell sammenheng».

Hastemøte og ny gransking

I dag skriver Fiskeribladet at avsløringen fikk umiddelbare konsekvenser. Landsstyret samlet seg onsdag kveld, og her trakk et av landsstyrets medlemmer seg midlertidig på grunn av anklagene som har vært rettet mot ham.

Styreleder Kjell Ingebrigtsen sier advokatens arbeid med saken i 2019 ble avsluttet ut fra ønske fra den fornærmede selv.

- Vi har behandlet saken etter hva som har kommet frem i den. Begge var tydelig på at de ikke ønsket at saken skulle komme ut. Vi har holdt oss til dette frem til lekkasjen nå har kommet ut i media, sier Ingebrigtsen til Fiskeribladet.

Selv om han fastholder at laget mener å ha opptrådt korrekt, iverksetter man nå en ny gransking. Laget har ikke bestemt seg for hvem som skal stå for denne granskingen, men sier en uavhengig tredjepart som for eksempel en advokat vil kunne være aktuell for en slik gjennomgang.