Generalsekretær Grete Herlofson i Redningsselskapet understreker alvoret i situasjonen og peker på behovet for en nullvisjon når det kommer til drukningsulykker i landet. Hun oppfordrer Regjeringen til å handle raskt og utvikle en nasjonal handlingsplan for å bekjempe disse tragiske hendelsene.

Dødsfallene denne sommeren kan deles inn i flere kategorier. Elleve personer mistet livet mens de var ombord i fritidsbåter, inkludert én kite- og én kajakkulykke. Samtlige av de omkomne var menn i alderen 18 til 94 år.

I tillegg har elleve personer druknet etter å ha falt i vannet fra land. Syv av disse hendelsene fant sted i elver under aktiviteter som turgåing og fiske

Ni drukningsulykker skjedde mens folk badet i innsjøer og elver, inkludert to barn på fem år og ett barn på 13 år. Det har også vært tre dykkerulykker, hvorav to skjedde under fridykking. To personer omkom fra yrkesfartøy, og en tragisk hendelse involverte en person som forsøkte å redde et barn

Hittil i år har 64 personer mistet livet i drukningsulykker, som er omtrent det samme tallet på samme tid i fjor.